Voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door VZW Gibbon.

De voorschoolse opvang

 • De voorschoolse opvang start om 7u00
 • Juffrouw Carmen doet dit alleen tot 8u10 en wordt daarna versterkt door iemand van de leerkrachten.

De naschoolse opvang

De naschoolse opvang is enigzins anders georganiseerd:

 • De prijs van het avondtoezicht bedraagt € 0,75 per begonnen half-uur.
 • Om 15u45 gaan de kinderen van de lagere school die daarvoor werden ingeschreven, naar de studie (niet op woensdag). Opgelet: inschrijven voor de studie betekent blijven tot het einde van de studie!
 • De studie is afzonderlijk ingericht voor de kinderen van de eerste graad (eerste en tweede leerjaar) en voor de kinderen van de tweede en derde graad.
 • Deze studie wordt begeleid door de leerkrachten.
 • De studie eindigt om 16u30.
 • Daarna worden de nog aanwezige kleuters en kinderen van de lagere school opgevangen door juffrouw Carmen en juffrouw Chahida.
 • Het avondtoezicht eindigt om 18u. Wij vragen u al het mogelijke en het onmogelijke te doen om dit uur te respecteren. Per (begonnen) kwartier dat u uw kind te laat ophaalt, zal een boeten van € 10 per kindaangerekend worden.
 • Op woensdag kost de opvang € 0,75 per begonnen half-uur.
 • Avond- en woensdagtoezicht zal u maandelijks gefactureerd worden.